vCloud Projects

vCloud HCM

Dịch vụ Private Cloud đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp và người dùng cao cấp

Giảm 10% nếu chạy tròn tháng

 • 194đ/giờ 1 vCore
 • 194đ/giờ 1GB RAM
 • 97đ/giờ 1 IPv4
 • 69đ/giờ SAS 10GB
 • 97đ/giờ SSD 10GB
 • 139đ/giờ NVME 10GB
 • 417đ/giờ 1 Loadbalancer
vCloud trial

Miễn phí sử dụng dịch vụ trong 3 ngày

Giảm 10% nếu chạy tròn tháng

 • 194đ/giờ 1 vCore
 • 194đ/giờ 1GB RAM
 • 97đ/giờ 1 IPv4
 • 69đ/giờ SAS 10GB
 • 97đ/giờ SSD 10GB
 • 139đ/giờ NVME 10GB
 • 417đ/giờ 1 Loadbalancer