VPS GIÁ RẺ- CHẤT LƯỢNG CAO

 • 4Core_8GB

  • 4 vCore v4
   8 GB RAM + 4 GB Free*
   50 GB Disk SSD
   01 IPv4
   100Mbps/5Mbps
   *áp dụng khi thanh toán từ 12 tháng
  500,000 đ/tháng
  Đăng ký dịch vụ
 • 6vCPU_12GB

  • 6 vCore v4
   12 GB RAM + 4GB Free *
   100 GB Disk
   01 IPv4
   100Mbps/5Mbps
   *áp dụng khi thanh toán từ 12 tháng
  800,000 đ/tháng
  Đăng ký dịch vụ
 • 8vCPU_16GB

  • 8 vCore v4
   16 GB RAM + 8GB Free*
   150 GB Disk
   01 IPv4
   100Mbps/5Mbps
   *áp dụng khi thanh toán từ 12 tháng
  990,000 đ/tháng
  Đăng ký dịch vụ
 • 10vCPU_24GB

  • 10 vCore v4
   24 GB RAM + 8GB Free*
   200 GB Disk
   01 IPv4
   100Mbps/5Mbps
   *áp dụng khi thanh toán từ 12 tháng
  1,200,000 đ/tháng
  Đăng ký dịch vụ